Договір публічної оферти

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Даний документ, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір, далі за текстом – «Оферта», розміщеною в мережі Інтернет на сайті https://banzait.com/ , Фізичною особою-підприємцем Трошиним Анатолієм Вадимовичем, далі по тексту – «Виконавець», і містить всі істотні умови, необхідні для надання консультаційних послуг з питань інформатизації, далі по тексту – «Послуги». Приєднанням до цієї Оферти також вважатимуться такі дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цієї Оферти укладення договору приєднання не є можливим.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті). Виконавець і Замовник далі за текстом іменуються – «Сторони».

1.3. З урахуванням того, що Виконавець відповідно до статті 633 ЦК України надає Послуги необмежному колу осіб (будь-якій юридичній особі, фізичній особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або фізичній особі), а Замовник після акцепту оферти стає користувачем послуг Виконавця, Сторони погодилися з безумовним і беззастережним прийняттям умов цієї Оферти і зобов’язуються неухильно їх дотримуватися.

1.4. Акцептом оферти є запис на обраний курс консультаційних послуг з питань інформатизації Замовником і подальша оплата послуг Виконавця.

1.5. Зміна або доповнення цієї Оферти можливо виключно при укладанні письмового Договору. При цьому Оферта є невід’ємною частиною відповідного письмового Договору.

1.7. Запис на курс консультаційних послуг і подальша оплата послуг Виконавця, як спосіб прийняття умов Оферти означає згоду Замовника (в разі, якщо Замовник є фізичною особою) або фізичної особи – представника Замовника (далі за текстом цього пункту Оферти – суб’єкт персональних даних), на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів (при виникненні такої потреби). Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Оферти і виконується виключно на підставі письмової (на паперовому носію) заяви Замовника. В такому випадку, Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.8. Виконавець надає послуги в наступному форматі:

1.8.1. Асинхронний – це відеозапис модуля, який Замовник може освоїти в будь-якому зручному для себе час самостійно;

1.8.2. Синхронний – передбачає онлайн-зустріч в zoom;

1.8.3. Комбінований – передбачає, як запис консультацій по темі (теоретичний блок), так і онлайн-зустріч в zoom (практикум).

1.9. До складу Послуг входить наступні модулі, наділі у тексті Оферти іменовані – «Курс»:

№ модуля Тема модуля Рівень Формат
1 Що таке тестування і чому це важливо?
Роль и обов’язок тестувальника *
Beginner Асинхронний
2 Принципи тестування* Beginner Асинхронний
3 Зустріч-знайомство з курсом и тренерами * Beginner Синхронний
4 SDLC (життєвий  цикл ПО). Ролі в IT команді Beginner Асинхронний
5 STLC (життєвий  цикл тестування). Верифікація и валідація Beginner Комбінований
6 Класифікація тестування Beginner Комбінований
7 Моделі и методології розробки програмного забезпечення Beginner Асинхронний
8 Атрибути та артефакти тестування Beginner Комбінований
9 Тестування вимог Beginner Асинхронний
10 Техніки тест дизайну Beginner Комбінований
11 Клієнт-серверна архітектура Beginner Комбінований
12 HTTP протокол: коди станів, методи. OSI Beginner Комбінований
13 Основи комп’ютерних мереж. DNS, URL, TCP/IP Master Асинхронний
14 Тестування веб-сервісів. SOAP vs REST и JSON vs XML. Master Комбінований
15 Інструментарій при тестуванні API (Postman, SoapUI, Fiddler) Master Комбінований
16 Cache, Cookie, LocalStorage Master Асинхронний
17 ChromeDev tools Master Комбінований
18 HTML, CSS, DOM Master Асинхронний
19 Введення до баз даних. Скорочений курс SQL Master Комбінований
20 Issue tracking system Master Комбінований
21 Системи контролю тестів (TestRail та ін.) Master Комбінований
22 Тестування WEB форм Master Асинхронний
23 Підготовка до співбесіди Master Синхронний
* Дані послуги надаються Замовнику в якості демонстрації та ознайомлення з можливостями Виконавця. Вартість включена до ціни послуг визначеної в п. 4.1. Оферти і оплачується Замовником після прийняття рішення про продовження отримання Послуг. Окрема плата за послуги відмічені значком «*» не стягується, якщо Замовник прийняв рішення відмовитись від отримання інших послуг вказаних в даній Оферті.

1.10. Оскільки Послуги будуть надаватись онлайн із застосуванням Google-сервісів, Замовник зобов’язаний перед початком отримання Послуг, зареєструватися в поштовій програмі «gmail.com» та надати Виконавцю інформацію про свою адресу електронної пошти зареєстрованої в поштовому сервісі «gmail.com».

 1. Предмет оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику консультаційних Послуг з питань інформатизації.

2.2. Виконавець надає послуги в наступному вигляді:

2.2.1. Дистанційні заходи з використанням трансляції в мережі Інтернет (вебінари, трансляції майстер-класів, семінарів, тематичних курсів і т.п.)

2.2.2. Записи заходів, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.2.3. Консультаційні Послуги, що надаються в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет.

2.3. Виконавець має право в будь-який момент змінювати Календар заходів і умови публічної оферти в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Офіційному Веб-сайті Виконавця https://banzait.com/  (далі — Веб-сайт) або шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Замовника, що була вказана Замовником при реєстрації на Веб-сайті, не пізніше ніж за один день до їх введення в дію.

2.4. Оферта є офіційним документом, має відповідну юридичну силу і публікується на Веб-сайті.

2.5. Виконавець ознайомлений та погоджується із тим, що в зв’язку із тим, що Послуги розраховані на міжнародну аудиторію, вони будуть надаватись російською мовою.

2.6. Сторони підтверджують і погоджується із тим, що Оферта складена у відповідності із законодавством України і всі можливі суперечки щодо даної Оферти будуть вирішуватися відповідно до законодавства України.

 1. Права і обов’язки Сторін

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надавати Послуги Замовнику згідно умов цієї Оферти;

3.1.2. Інформувати Замовника про невідповідність наданих ним матеріалів вимогам Виконавця або чинного законодавства України. При цьому термін виконання Послуг може переноситися на відповідний термін, протягом якого Замовник надавав відповідні виправлення Виконавцю;

3.1.3. Надавати Послуги Замовнику у відповідності до нижченаведеного графіку:

 

Дата Час проведення Тема Рівень Формат
06.12.2021 Що таке тестування і чому це важливо?
Роль и обов’язок тестувальника
Beginner Асинхронний
08.12.2021 Принципи тестування Beginner Асинхронний
10.12.2021 17:00 – 19:00 Зустріч-знайомство з курсом и тренерами Beginner Синхронний
13.12.2021 SDLC (життєвий цикл ПО). Ролі в IT команді Beginner Асинхронний
15.12.2021 STLC (життєвий цикл тестування). Верифікація и валідація Beginner Асинхронний
17.12.2021 18:00 – 19:00 STLC (життєвий цикл тестування). Верифікація и валідація Beginner Синхронний
20.12.2021 Класифікація тестування Beginner Асинхронний
22.12.2021 18:00 – 19:00 Класифікація тестування Beginner Синхронний
24.12.2021 Моделі и методології розробки програмного забезпечення Beginner Асинхронний
10.01.2022 Атрибути та артефакти тестування Beginner Асинхронний
12.01.2022 17:00 – 19:00 Атрибути та артефакти тестування Beginner Синхронний
14.01.2022 Тестування вимог Beginner Асинхронний
17.01.2022 Техніки тест дизайну Beginner Асинхронний
19.01.2022 18:00 – 19:00 Техніки тест дизайну Beginner Синхронний
21.01.2022 Клієнт-серверна архітектура Beginner Асинхронний
24.01.2022 18:00 – 19:00 Клієнт-серверна архітектура Beginner Синхронний
26.01.2022 HTTP протокол: коди станів, методи. OSI Beginner Асинхронний
28.01.2022 18:00 – 19:00 HTTP протокол: коди станів, методи. OSI Beginner Синхронний
31.01.2022 Основи комп’ютерних мереж. DNS, URL, TCP/IP Master Асинхронний
02.02.2022 Тестування веб-сервісів. SOAP vs REST и JSON vs XML. Master Асинхронний
04.02.2022 18:00 – 19:00 Тестування веб-сервісів. SOAP vs REST и JSON vs XML. Master Синхронний
07.02.2022 Інструментарій при тестуванні API (Postman, SoapUI, Fiddler) Master Асинхронний
09.02.2022 17:00 – 19:00 Інструментарій при тестуванні API (Postman, SoapUI, Fiddler) Master Синхронний
11.02.2022 Cache, Cookie, LocalStorage Master Асинхронний
14.02.2022 ChromeDev tools Master Асинхронний
16.02.2022 18:00 – 19:00 ChromeDev tools Master Синхронний
18.02.2022 HTML, CSS, DOM Master Асинхронний
21.02.2022 Введення до баз даних. Скорочений курс SQL Master Асинхронний
23.02.2022 17:00 – 19:00 Введення до баз даних. Скорочений курс SQL Master Синхронний
25.02.2022 Введення до баз даних. Скорочений курс SQL Master Асинхронний
28.02.2022 17:00 – 19:00 Введення до баз даних. Скорочений курс SQL Master Синхронний
02.03.2022 Issue tracking system Master Асинхронний
04.03.2022 18:00 – 19:00 Issue tracking system Master Синхронний
07.03.2022 Системи контролю тестів (TestRail та ін.) Master Асинхронний
09.03.2022 18:00 – 19:00 Системи контролю тестів (TestRail та ін.) Master Синхронний
11.03.2022 Тестування WEB форм Master Асинхронний
14.03.2022 18:00 – 19:00 Підготовка до співбесіди Master Синхронний

 

 

 

 

 

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Своєчасно і достовірно, а також, в повному обсязі надавати Виконавцю всю необхідну інформацію, пов’язану з наданням Послуг;

3.2.2. Передавати Виконавцю всі свої побажання по предмету даної Оферти в письмовому вигляді, до моменту надання своєї згоди на укладення Оферти;

3.2.3. Своєчасно і в повному об’ємі оплачувати Послуги;

3.3. Замовник має право інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.

3.4. Виконавець має право своєчасно отримувати інформацію, що стосується надання Послуг.

3.5. Виконавець має право призупинити виконання Послуг з одночасним повідомленням Замовника в разі недотримання Замовником будь-яких домовленостей і зобов’язань, обумовлених при укладанні цієї Оферти (або будь-якого іншого Договору укладеного із Замовником) або в процесі її виконання, як в письмовій так і в усній формі; створення Замовником по будь-яким причинам умов, як технічного так і економічного характеру, що перешкоджають нормальному завершенню виконання умов даної Оферти; ненадання Замовником будь-яких матеріалів, обумовлених при укладанні даної Оферти; несвоєчасної або неповної оплати Послуг. У перерахованих вище випадках, з вини Замовника, договір-оферти може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку.

 

 1. Ціна Послуг і порядок розрахунків

4.1. Ціна Послуг визначається відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на Веб-сайті та наведена нижче:

Назва курсу Тривалість, год. Вартість, у гривні,  без ПДВ
«Beginner» 25     3900
«Master» 28 8700
«Master з нуля»*            53                                  11800                                                                 
* До складу входять курси «Beginner» та «Master»

 

4.2. Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3. Оплата послуг здійснюється у гривні.

4.4. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються.

4.5. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом завершення надання послуг вважається надсилання Виконавцем електронного листа з матеріалами обраного курсу  на електронну адресу Замовника, що була вказана Замовником при реєстрації на Веб-сайті.

4.6. Виконавець залишає за собою право зменшувати вартість Послуг при проведенні рекламних заходів згідно умов, що можуть бути викладенні у рекламних матеріалах розміщених Виконавцем.

4.7. Після завершення надання Послуг Виконавець надає Замовнику електронний сертифікат про завершення Курсу, у вигляді, що визначається Виконавцем самостійно.

 

 1. Відповідальність сторін

5.1. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за:

–  будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

– будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

– використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраної ним форми оплати Послуг за цією Офертою.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань згідно з цією Оферті, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або контролюючих органів, пов’язаних з наданням Послуг відповідно до даної Оферти, Замовник розглядає і вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному обсязі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій і т.д.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії (або бездіяльність), а також прийняті рішення державних та інших органів, пов’язані з виконанням цієї Оферти.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за збільшення терміну виконання Послуг, у разі неоперативності роботи державних та інших органів, пов’язаних з виконанням цієї Оферти.

5.6. Замовник самостійно несе повну відповідальність за дотримання всіх вимог законодавства України та норм міжнародного права у зв’язку з виконанням даної Оферти.

 1. Умови та порядок надання Послуг

6.1. Консультаційні послуги надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.

6.2. Факт придбання консультаційних послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини.

6.3. Оплата Послуг проводиться за відповідним посиланням на Веб-сайті. Під час оплати Замовник вказує в спеціальній формі на сторінці сайту свої контактні дані. Замовник повністю несе відповідальність за правильність і достовірність вказаних контактних даних, оскільки саме за вказаними контактними даними проводитиметься обмін інформацією. Після здійснення оплати за цим договором без виставлення рахунку, Замовник отримує автоматичне підтвердження про здійснену оплату.

6.4. Виконавець залишає за собою право відсторонити Замовника від заходу без права на повернення грошових коштів у разі порушення правил поведінки на заході, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від теми вебінару, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи представників Виконавця, що приймають участь у наданні Послуг.

6.5. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис проведених заходів.

6.6. Оплата Послуг здійснюється Замовником одним з пропонованих на Веб-сайті способом. Вибір способу оплати Послуг здійснюється Замовником на власний розсуд. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Замовником способу оплати виходять за рамки даної Оферти і регулюються угодами (договорами) між Замовником та відповідними організаціями.

 1. Термін дії, зміни умов і розірвання Оферти

7.1. Оферта діє з моменту опублікування в мережі Інтернет на веб-сайті, вступає в силу з моменту акцепту оферти Замовником і діє до моменту виконання Виконавцем Послуг згідно даної Оферти.

7.2. Оферта може бути розірвана за згодою Сторін.

7.3. У разі істотного порушення однією із Сторін умов Оферти інша Сторона має право на одностороннє розірвання Оферти, про що письмово повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору, не менше ніж за 14 календарних днів.

7.4. При розірванні Оферти або припинення його терміну дії вся наявна в електронному вигляді інформація Замовника зберігається у Виконавця протягом 5 років.

7.5. Дана Оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх замовників з одночасною публікацією нової версії на Веб-сайті, або з повідомленням всіх клієнтів Виконавця за допомогою електронної пошти.

 1. Гарантії

8.1. За винятком гарантій, прямо зазначених в тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій по даній Оферті.

8.2. Погоджуючись з умовами (приймаючи умови) цієї Оферти, Замовник запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

8.2.1. У разі надання Замовником Виконавцю недостовірних даних або матеріалів, Замовник несе повну відповідальність (в тому числі майнову) за будь-які негативні наслідки, пов’язані з наданням Виконавцем Послуг за цією Оферті;

8.2.2. Замовник укладає Оферту добровільно, при цьому замовник підтверджує:

– повністю ознайомився з умовами оферти;

– повністю розуміє предмет Оферти;

– повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання оферти.

– Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання оферти Замовником.

8.3. Вся надана у зв’язку з виконанням Оферти інформація є конфіденційною. Сторони зобов’язуються не розголошувати її третім особам і не використовувати в будь-яких цілях, не передбачених офертою.

8.4. Дія гарантій, зазначених в Оферті, поширюється на необмежений період часу і не закінчується після завершення дії цієї Оферти.

 1. Форс-мажор

9.1. Виконавець і Замовник звільняються від невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за поточною Офертою, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), які виникли після укладення поточної Оферти, мають незвичайний характер, і що виконавець і Замовник не могли ні передбачити, ні подолати прийнятими засобами. До таких обставин належать: повені, пожежа, землетрус, і інші природні явища, війна, військові дії, епідемії, страйки, акти або дії компетентних органів, органів державної влади та будь-які інші подібні обставини, які знаходяться поза контролем Сторін.

9.2. Якщо обставини форс-мажору тривають більше 3-х місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію цієї Оферти.

 1. Інтелектуальна власність Виконавця

10.1. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на всі без винятку матеріали та методики, що використовуються Виконавцем для надання Послуг належать Виконавцю.

10.2. Замовнику забороняється копіювати, розповсюджувати, змінювати, адаптувати отриманні від Виконавця письмові, електронні та відеоматеріали без письмового дозволу Виконавця.

 1. Інші умови

11.1. Оферта, її укладання та виконання регулюється відповідно до чинного законодавства України. Всі питання, неврегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до матеріального права України. У разі розбіжностей між Замовником та Виконавцем щодо Оферти, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів Сторін, врегульовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. Оферта являє собою повну домовленість між Виконавцем і Замовником. Виконавець не приймає на себе жодних умов і зобов’язань щодо предмета Оферти, за винятком зазначених у Оферті, за винятком випадків, коли такі умови або зобов’язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Виконавцем і Замовником.

11.3. Якщо будь-яка з умов Оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова має бути замінена новою, що максимально відповідає початковим намірам, які містилися в Оферті, при цьому інші положення Оферти не змінюються і залишаються в силі.

 

 1. Реквізити Виконавця

Фізична особа – підприємець _______

Офіційний сайт:

e-mail:

тел: