ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ваша конфіденційність є важливою для нас. В зв’язку з цим для користувачів сайту https://banzait.com/ була розроблена дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності).

Дана Політика конфіденційності діє відносно всієї інформації, яку сайт розміщений в мережі Інтернет на доменному імені https://banzait.com/ (далі – Сайт), може отримати про Користувача під час використання Сайту, програм і продуктів Сайту.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

Адміністрація сайту – уповноважені працівники з управління Сайтом, що діють від імені ФОП Трошин А.В., що організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (опера-цій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкове дотримання Сайтом або іншою особою, що отримали доступ до персональних даних, вимог не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Користувач Сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує його.

Cookies – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп’ютері користувача та який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, що складена за протоколом IP.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Сайту підтверджує надання згоди з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.3. Користувач послуг заповненням і відправкою електронної форми на Cайті підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами цієї Політики конфіденційності і відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» добровільно надає Адміністрації сайту, залученим Адміністрацією сайту технічним спеціалістам, а також ФОП Трошин А.В. свою згоду на обробку без будь-яких обмежень персональних даних Користувача.

1.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, що є доступними на Сайті.

 

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту на Сайті під час заповнення інформаційних форм.

2.2. Персональні дані, що дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв’язку на Сайті і включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім’я та по батькові Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти Користувача.

 

  1. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в наступних цілях:

3.1.1. Ідентифікація Користувача для взаємодії з Адміністрацією сайту з питань діяльності.

3.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

3.1.3. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, що пов’язані з використанням Сайту.

 

  1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі, в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Сайт може використовувати «cookies», які мають невеликі текстові файли, розміщені на комп’ютері або пристрої Користувача. В роботі Сайт також використовує піксельні теги, веб-маяки і інші подібні технології. Такі сервіси використовуються, щоб допомогти проаналізувати веб-потік сторінок, налаштувати послуги Сайту, оптимізувати призначені для користувача інтерфейси, виміряти рекламну ефективність. За допомогою цих пристроїв Сайт отримує наступні дані: ідентифікацію діючих інтернет провайдерів, IP-адреса користувача, тип браузера і операційної системи, дата і час доступу до Ресурсу, адреса веб-сайту (якщо такий є), через який Користувач пов’язаний з Сайтом та іншу подібну інформацію, що пов’язана з трафіком.

4.3. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.4. Адміністрація сайту застосовує необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.5. Адміністрація сайту разом з Користувачем застосовує всі необхідні заходи щодо запобігання виникнення збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

  1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

5.2. Адміністрація сайту зобов’язується:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, які зазначені у розділі 3 цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими засобами переданих персональних даних Користувача.

5.2.3. Застосовувати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. При цьому сторони погоджуються і розуміють, що при передачі даних в Інтернеті неможливо забезпечити абсолютну безпеку, а Адміністрація сайту не може повністю гарантувати збереження ідентифікуючих особу користувачів даних, оскільки існує ризик того, що зловмисники зможуть зламати системи безпеки або перехопити передачу інформації Користувача в Інтернеті.

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Адміністрація сайту за невиконання своїх зобов’язань несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням його персональних даних, відповідно до законодавства України.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальність за втрату або розголошення конфіденційної інформації, якщо дана конфіденційна інформація:

6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

6.2.4. Була надана органам виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам в порядку, передбаченому чинним законодавством, на підставі належним чином оформленої вимоги.

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони погоджуються вирішувати всі спори шляхом переговорів.

7.3. При не досягненні згоди між сторонами спір розглядається в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

  1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. З усіма пропозиціями та питаннями, що стосуються даної Політики конфіденційності, Користувачі можуть звертатися до Адміністрації сайту за електронною адресою: __________________.